[1]
Liashenko, V., Tumanova, V. and Hatsko, E.V. 2016. Study of personality’s temperament and self-assessment of higher educational establishments’ students. Physical education of students. 20, 2 (Apr. 2016), 19-23. DOI:https://doi.org/10.15561/20755279.2016.0203.