ACADEMIC YOUTH’S HEALTH BEHAVIOR

ACADEMIC YOUTH’S HEALTH BEHAVIOR

Authors Radziminska Agnieszka
http://orcid.org/0000-0002-3718-6350
radziminska@cm.umk.pl
Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Torun
ul. Technikow 3, 85-801 Bydgoszcz, Poland

Weber-Rajek Magdalena
http://orcid.org/0000-0003-4435-9624
magdawz@cm.umk.pl
Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Torun
ul. Technikow 3, 85-801 Bydgoszcz, Poland

Lulinska-Kuklik Ewelina
http://orcid.org/0000-0002-3094-7241
ewelina.lulinska@awfis.gda.pl
Academy of Physical Education and Sport in Gdansk
ul. Kazimierza Gorskiego 1, 80-336 Gdansk, Poland

Kazmierczak Urszula
http://orcid.org/0000-0002-0976-0765
ukazmierczak@cm.umk.pl
Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Torun
ul. Technikow 3, 85-801 Bydgoszcz, Poland

Moska Waldemar
http://orcid.org/0000-0002-5232-4598
waldemar.moska@awfis.gda.pl
Academy of Physical Education and Sport in Gdansk
ul. Kazimierza Gorskiego 1, 80-336 Gdansk, Poland

Abstract Introduction: A very important role in the protection of human health is their life style, their habits and patterns of conduct. Early adulthood is the best period to achieve long-term benefits from a selection of healthy living. However, the results of studies on health-related behavior of youth in Poland and in the world are not satisfactory. The purpose of the study: The purpose of the research was to assess the health behaviors of students of higher education in Bydgoszcz. Material: The study involved 272 students (124 women and 148 men) Bydgoszcz higher education students in the following fields of study: physiotherapy, nutrition, logistics and national security. The Inventory of Health-Related Behavior by Zygfryd Juczyński has been used in the research. The statistical analysis was performed using the package PQ Stat 1.6.2. Results: Throughout the treatment group an average level of health-related behavior has been shown. The results of the different categories of health-related behavior were lower than the results of the standardization groups. A higher level of health behavior has been shown in a group of medical students compared to non-medical students. The results for women were higher than men's results. Conclusions: The results of personal research and the research findings of other authors demonstrate that there is a need for implementation of programs of health promotion and health education in all fields of study.
Key words Health behavior; health; lifestyle; health promotion; academic youth;
References

Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19 June – 22 July 1946. [cited 2016 Mar 10]; Available from: http://www.who.int/en

Heszen I, Sęk H. Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby [Behavioral determinants of health and disease]. In: Henszen I, Sęk H, editor. Psychologia zdrowia [Psychology of health].Warsaw: PWN; 2012. P. 93 (in Polish)

Kramida IE. Exercises for students of different medical groups as factors of the weakening bad habits at students. Physical Education of Students, 2013;4:46–50. doi:10.6084/m9.figshare.669680

Kleptsova TN, Gnidenko EK, Fedotenko GV. Socially-pedagogical going near the prophylaxis of asocial conduct of children and young people facilities of physical culture and sport. Physical Education of Students, 2010; 2:96–99.

Kułak A, Shpakov A, Kułak P. Wstępna analiza problemu nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii w populacji studentów [Initial analysis of the problem of smoking, alcoholism and drug addiction in the student population]. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011; 92(1):137–145. (in Polish)

Kłos J. Gromadecka-Sutkiewicz M. Palenie papierosów jako aspekt stylu życia wśród 18-letnich uczniów poznańskich szkół [Cigarette smoking as a facet of life style among 18-year-school student in Poznan]. Przegląd Lekarski, 2008;65(10):553–559. (in Polish)

Kleszczewska E, Jaszczuk A, Szpakow A. Badanie wiedzy oraz postaw wobec nałogu palenia papierosów wśród studentów wybranych kierunków w Polsce i na Białorusi [The study of knowledge and attitudes towards smoking cigarettes among students selected courses in Poland and in Belarus]. Przegląd Lekarski, 2008;65(10):580–584. (in Polish)

Chmiel-Połeć Z, Boratyn-Dubiel L, Binkowska-Bury M. Palenie papierosów wśród gimnazjalistów powiatu rzeszowskiego [Cigarette smoking among high school students in the region of Rzeszów]. Przegląd Lekarski, 2007; 64(10):762–766. (in Polish)

Kostiukow A, Pioterek A, Mojs E. Problem nikotynizmu wśród uczniów na terenie województwa wielkopolskiego[Problem of smoking among students in the voivodeship of Wielkopolska]. Przegląd Lekarski, 2007; 64(10):752–756. (in Polish)

Wojtal M, Kurpas D, Sochocka L, Seń M, Steciwko A. Analiza problemu palenia tytoniu wśród studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu [Analysis of the problem of smoking among students of medical state professional higher school in Opole]. Przegląd Lekarski, 2007; 64(10):804–807. (in Polish)

Kowalewska A, Mazur J, Woynarowska B. Charakterystyka wybranych czynników psychospołecznych u 15 – latków, którzy palą tytoń i rzucili palenie [The characteristics of selected psychosocial factors in 15-year-olds who smoke tobacco and quit smoking]. Przegląd Lekarski, 2007;64(10):747– 751. (in Polish)

Musiał Z, Dziubak M, Kubik B, Morawska S, Schlegel-Zawadzka M. Ocena poziomu wiedzy i postaw młodzieży gimnazjalnej wobec palenia papierosów [Assessment of the level of knowledge and attitudes of youth middle school to cigarette smoking]. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2007;88(3): 29–32. (in Polish)

Gromadecka-Sutkiewicz M, Dziwak A, Kłos J. Młodzież licealna i alkohol. Problemy Higieny i Epidemiologii [High school youth and alcohol]. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008; 89 (2): 293–296. (in Polish)

Turrisi R, Mallett KA, Cleveland M, Varvil-Weld L, Abar CC, Scaglione N, Hultgren B. An evaluation of timing and dosage of a parent based intervention to minimize college students’ alcohol consumption. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 2013; 74(1): 30–40.

Rockville MD, Abar CC, Morgan NR, Small ML, Maggs JL. Investigating associations between perceived parental alcohol-related messages and college student drinking. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 2012; 73(1): 71–79.

Report of the World Health Organization, about the global epidemic of tobacco 2008, MPOWER, Geneva: WHO; 2008.

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. [cited 2016 Dec 10]; Available from: http://www.espad.org/report/acknowledgements

WHO, Nutrition, Physical Activity and Obesity, Poland – WHO Country Profile. 2013.

Futornyі SM. Problem of shortage of motor activity students. Physical Education of Students, 2013;3:75–79. doi:10.6084/m9.figshare.663631

Iermakov SS, Cieślicka Mirosława., Muszkieta Radosław. Physical culture in life of Eastern-European region students: modern state and prospects of development. Physical Education of Students, 2015;6:16–30. doi:10.15561/20755279.2015.0603

Belykh SI, Chernigovskaia SA. About forming of personality physical culture of students in the process of physical education (in aspect of athletic activity). Physical Education of Students, 2013; 2:18–24. doi:10.6084/m9.figshare.156375

Chabros E, Charzewska J, Rogalska-Niedźwiedź M, Wajszczyk B, Chwojnowska Z, Fabiszewska J. Mała aktywność młodzieży w wieku pokwitania sprzyja rozwojowi otyłości [Low youth activity at the age of puberty fosters the development of obesity]. Problemy Higieny i Epidemiologii,2008; 89 (1): 58–61. (in Polish)

Ahmad T, Chasman DI, Mora S, Paré G, Cook NR, Buring JE, Ridker PM, Lee IM. The Fat-Mass and Obesity Associated (FTO) gene, physical activity, and risk of incident cardiovascular events in white women. American Heart Journal, 2010; 160(6): 1163–1169.

Bajerska J, Woźniewicz M, Jeszka J, Wierzejska E. Frequency of energy drinks intake vs. physical activity and incidence of overweight and obesity among high school students. Food. Science. Technology. Quality 2009; 4(65): 211–217.

Seń M, Zacharczuk A, Lintowska A. Zachowania żywieniowe studentów wybranych uczelni wrocławskich, a wiedza na temat skutków zdrowotnych nieprawidłowego żywienia [Nutrition behavior of students selected from the University of Wroclaw, and knowledge on the health effects of improper nutrition]. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2012; 2:113–125. (in Polish)

Álvarez JRM, Alcón RG, Marín AV, Serrano MDM, Morago LS. Eating habits and preferences among the student population of the Complutense University of Madrid. Public health nutrition, 2015; 18(14): 2654–2659.

De Piero A, Bassett N, Rossi A, Sammán N. Trends in food consumption of university students. Nutricion Hospitalaria, 2015;31(4):1824–1831.

28. Sawczyn SM, Mishchenko V, Moska WP, Sawczyn MB, Jagiełło M, Kuehne T et. al. Strength and aerobic training in overweight females in Gdansk, Poland. Open Medicine, 2015; 10(1):152–162.

Boutelle KN, Hannan P, Fulkerson J, Crow SJ, Stice E. Obesity as a prospective predictor of depression in adolescence females. Health Psychology, 2010; 29: 293–298.

Hyde J, Mezulius A, Abramson L. The ABCs of depression: Integrating affective, biological, and cognitive models to explain the emergence of the gender difference in depression. Psychological Review, 2008; 115:291–313.

Lahti A, Räsänen P, Riala K, Keränen S, Hakko H. Youth suicide trends in Finland 1969–2008. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2011; 9: 984–991.

Student Y. Anthropological studies of student life styles. [cited 2016 Dec 04]; Available from:http://nazdrowie.uni.lodz.pl/web/uploads/tinymce/StudentY2012.pdf

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w psychologii i promocji zdrowia [The measure tool in psychology and health promotion]. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa; 2001. (in Polish)

Baran A, Stocka A. Kierunek studiów jako wyznacznik zachowań zdrowotnych [Field of study as a determinant of health behaviors]. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008; 4:326–331. (in Polish)

Palacz J. Zachowania zdrowotne studentów w świetle wybranych uwarunkowań. Health behaviors of students in the light of the selected conditions. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014; 20(3): 301–306. (in Polish)

Misiarz M, Malczyk E, Zołoteńka-Synowiec M, Rydelek J, Sobota O. Ocena zachowań żywieniowych studentów kierunków medycznych i niemedycznych z województwa świętokrzyskiego [Evaluation of nutrition behaviors of medical and non-medical students of Świętokrzyskie voivodeship]. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2013; 3(3): 265–272. (in Polish)

Fiedotow M, Dentys A. Kultura zdrowotna wśród studentów. Część II. Sposób odżywiania [Health culture among students. Part II. Way of eating]. Acta Clinica et Morphologica, 2005; 8(4): 21–25. (in Polish)

Zielińska M. Społeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych łódzkich kobiet w wieku prokreacyjnym [Social determinants of health-related behavior of Lodz women in the age of sexuality] Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008; 89(3): 367–372. (in Polish)

Królikowska S. Nierówności w stanie zdrowia między kobietami a mężczyznami w kontekście płci biologicznej oraz społeczno-kulturowej [Inequalities in health status between women and men in the context of gender and socio-cultural]. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 2011: 39: 33–52. (in Polish)

Noone JH, Stephens C. Men, masculine identities, and health care utilization. Sociology of Health & Illness, 2008;30:711–725.

Rosendahl J, Bormann B, Aschenbrenner K, Aschenbrenner F, Strauss B: Dieting and disordered eating in German high school athletes and non-athletes. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2009; 19: 731–739.

Striegel-Moore RH, Rosselli F, Perrin N, DeBar L, Wilson GT, May A, Kraemer HC: Gender difference in the prevalence of eating disorder symptoms. International Journal of Eating Disorders, 2009; 42: 471–474.

Korporowicz V. Różnice w zachowaniach zdrowotnych i kosztach leczenia kobiet i mężczyzn w Polsce [The differences in health behaviors and the costs of treatment of men and women in Poland]. [cited 2016 Dec 04]; Available from:http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/vkorporowicz15.pdf

Pages 55-62
Volume 6
Year 2016
doi: 10.15561/20755279.2016.0607
Title of Journal
ISSN 2308-7250
English ed.Online
Physical Education of Students
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents
Bibliography Radziminska Agnieszka, Weber-Rajek Magdalena, Lulinska-Kuklik Ewelina, Kazmierczak Urszula, Moska Waldemar, ACADEMIC YOUTH’S HEALTH BEHAVIOR. Physical Education of Students, 2016;6:55-62. doi:10.15561/20755279.2016.0607
License This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License , which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.